Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży

Wystawa

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA WYSTAWY – Wiesław Kazanecki – 85. rocznica urodzin

Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży

Wiesław Kazanecki – 85. rocznica urodzin

Wiesław Kazanecki (1939-1989) był najbardziej znanym białostockim poetą powojennego pokolenia, który niezwykle angażował się w animowanie lokalnego życia kulturalnego. Pracował jako redaktor „Kontrastów” oraz w białostockim oddziale Krajowej Agencji Wydawniczej, gdzie był kierownikiem literackim. Kazanecki należał do tych nielicznych pisarzy Białostocczyzny, którzy urodzili się w Białymstoku i w tym mieście spędzili całe życie; tylko dwukrotnie opuścił na dłużej rodzinne strony: na czas studiów akademickich i na półroczny pobyt w Stanach Zjednoczonych.
Urodził się 10 stycznia 1939 roku w rodzinie inteligenckiej. Początkowe wykształcenie zdobywał w rodzinnym mieście. Okres szkolnej edukacji przypadł na pierwszą połowę lat pięćdziesiątych, kiedy – jak pisał poeta – zamykano uczniów „w podręcznikach bez okien”. Kazanecki już w dzieciństwie zaczął pisać wiersze, nie wystarczała mu jednak własna twórczość, pilnie śledził dokonania innych drukowane w prasie i osobnych zbiorach. Pierwsze świadome wybory artystyczne przypadają jednak na lata studiów polonistycznych, które ukończył w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Należał wówczas do grupy poetyckiej „Formaty”, w skład której wchodzili m. in. Bogusław Żurakowski, Bogdan Loebl, Jan Goczoł. Przynależność do grupy literackiej przyśpieszyła dojrzewanie artystyczne Kazaneckiego. Młody poeta po ukończeniu studiów powrócił do Białegostoku zasilając bardzo skromne środowisko literackie tego miasta. Pracował najpierw w szkole, a po powstaniu miesięcznika „Kontrasty” kierował w nim działem literackim. Publikował wiersze, opowiadania, artykuły i recenzje również na łamach „Kameny”, „Gazety Białostockiej”, „Poezji” i innych czasopism.
W roku 1964 ukazał się pierwszy tom poetycki „Kamień na kamieniu”. Wiesław Kazanecki wydał za życia dziesięć zbiorów poetyckich, w tym „Stwórcę i kata” (1982), uważanego przez wielu za arcydzieło literackie. Poeta był wielokrotnym laureatem konkursów poetyckich w Białymstoku, Łodzi, Lublinie. Od roku 2000 Książnica Podlaska wydaje niepublikowane utwory Kazaneckiego. Ukazują się w serii „In Memoriam”. Jego poezja i proza doczekały się również tłumaczenia na język esperanto.
Zmarł na zawał serca 1 lutego 1989 roku, w trzy tygodnie po swoich pięćdziesiątych urodzinach, nie tylko w pełni sił twórczych, ale w momencie ich największego przypływu. Niedługo przed śmiercią oddał do wydawnictwa swój najbardziej niezwykły cykl poetycki – „List na srebrne wesele”, dedykowany „Halinie – dobremu duchowi moich wierszy”. Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1989). Od 1992 roku przyznawana jest Nagroda Literacka Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego.
Na wystawie w naszej bibliotece znajdziemy tomiki poetyckie, opracowania poświęcone twórczości Kazaneckiego, jak również wywiady prasowe z poetą.
Skip to content