„Wolni od uzależnień” – takie hasło było myślą przewodnią dzisiejszych warsztatów z Martą Fox  w Oddziale dla Dzieci, w których wzięli udział uczniowie z klasy VIII ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży.
Spotkanie odbyło się w ramach projektu „PROaktywnie z książką” Książnicy Podlaskiej
w Białymstoku.
Marta Fox  jest laureatką wielu nagród i wyróżnień literackich, w roku 2006 otrzymała odznaczenie „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, jej powieści zostały uhonorowane m.in. przez Polską Sekcję IBBY. Autorka opublikowała prawie 50 książek (wiersze, eseje, opowiadania, powieści). Utwory były tłumaczone na języki: niemiecki, portugalski, hiszpański, angielski, francuski. W swojej twórczości prozatorskiej Pisarka porusza problemy dzieci i młodzieży związane głównie z dojrzewaniem emocjonalnym. Odwołując się do współczesnych realiów opisuje bohaterów i ich środowiska. Powieść „Magda.doc” znajduje się na liście nadobowiązkowych lektur szkolnych, a w podręcznikach do języka polskiego przytaczane
są cytaty z serii o Agatonie.
Podczas spotkania młodzież na przykładzie konkretnych postaci literackich zapoznała się
z funkcjonowaniem człowieka uzależnionego od alkoholu, jedzenia, Internetu, telefonu, sukcesu. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się, jak działają techniki, programy i formy terapii uzależnień.
Dziękujemy uczniom z klasy VIII i nauczycielom ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży za aktywny udział w spotkaniu.
Skip to content