Wystawa

ONZ 75 rocznica powstania

Po II wojnie światowej, 24 października 1945 roku powstała Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży

Wystawa

Po II wojnie światowej, 24 października 1945 roku powstała Organizacja Narodów Zjednoczonych. Polska należy do grona 193 państw współpracujących na rzecz pokoju i bezpieczeństwa na świecie. ONZ jest znana z szeroko zakrojonych akcji pomocy humanitarnej dla ludzi w kryzysowych sytuacjach. Przez ostatnie 30 lat pomogła 370 mln ubogich mieszkańców z terenów wiejskich osiągnąć wyższy standard życia. W obszarach zaangażowania ONZ jest również ochrona środowiska. Wspomaga walkę ze zmianami klimatu oraz stoi na czele kampanii na rzecz rezygnacji ze stosowania paliw ołowiowych w ponad 100 krajach. Od 2006 roku działa Rada Praw Człowieka ONZ, której głównym celem jest promowanie poszanowania praw człowieka oraz podstawowych wolności.
Chociaż ONZ nie tworzy prawa to dostarcza środków pomagających rozwiązywać konflikty międzynarodowe i formułować wytyczne w kwestiach dotyczących każdego z nas.
Wystawę książek dotyczących historii ONZ przygotował Dział Informacyjno-Bibliograficzny. Znajduję się na II piętrze naszej biblioteki, w pokoju 212.

Skip to content