W wieku 81 lat zmarła Pani Irena Alicka, wieloletni pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży. Swoją pracę bibliotekarza rozpoczęła 1 lipca 1960 r. w ówczesnej Powiatowej Bibliotece Publicznej na stanowisku technicznego pracownika bibliotecznego. Przez szereg lat pracowała w Dziale Udostępniania Zbiorów, przeważnie w Wypożyczalni Głównej. W 1994 roku została powołana na stanowisko kierownika Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów. Funkcję tę pełniła do 31 grudnia 1998 r., do momentu przejścia na emeryturę. Koniec aktywności zawodowej nie oznaczał zawieszenia kontaktów z Biblioteką. Pani Irena bardzo często odwiedzała naszą instytucję, żyła sprawami Biblioteki. Do ostatnich miesięcy pozostawała aktywną czytelniczką, z wyrobionym gustem i rozległymi zainteresowaniami literackimi. W pamięci łomżyńskich bibliotekarzy pozostanie jako niezwykle energiczna osoba, (pomimo mijających lat), z młodzieńczym, zawadiackim błyskiem w oku. Była niezwykłą osobą, która 38 lat swojego życia poświęciła pracy w jednej, jedynej instytucji – Bibliotece.

Praca przy kontroli księgozbioru w maju 1993 roku. Siedziba Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej ul. 3 Maja

Razem z Panią Aleksandrą Narolewską – kontrola księgozbioru wypożyczalni (1993 r.). Siedziba Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej ul. 3 Maja

Skip to content