Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, stowarzyszenie wyższej użyteczności, od 70 lat upowszechnia osiągniecia nauki i rozwija działalność oświatowo-wychowawczą wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na różnych poziomach wiedzy. Artykuły zawarte w publikacji prezentują bogaty dorobek Oddziału Regionalnego TWP w Łomży i są również ilustracją jego obecnej działalności.

Skip to content