Rolnictwo w województwie podlaskim w 2019 r.

Rolnictwo w województwie podlaskim w 2019 r.

Opracowanie zawiera informacje o użytkowaniu gruntów w gospodarstwach rolnych, produkcji roślinnej, pogłowiu zwierząt gospodarskich, poziomie i wartości skupu produktów rolnych, kształtowaniu się cen na rynku rolnym oraz czynnikach wpływających na wielkość produkcji...
Rolnictwo w województwie podlaskim w 2018 r.

Rolnictwo w województwie podlaskim w 2018 r.

Opracowanie zawiera informacje o użytkowaniu gruntów w gospodarstwach rolnych, produkcji roślinnej i zwierzęcej, poziomie skupu, kształtowaniu się cen na rynku rolnym oraz czynnikach wpływających na wielkość produkcji upraw rolnych i ogrodniczych w 2018 r., natomiast...
Zielone Płuca Polski w 2018 r.

Zielone Płuca Polski w 2018 r.

Prezentowana publikacja jest opracowaniem analityczno-tabelarycznym wzbogaconym ilustracjami graficznymi. Przedstawiono w niej m.in. charakterystykę warunków naturalnych, stanu, zagrożeń i ochrony środowiska oraz leśnictwa, sytuacji demograficznej i społecznej,...
Rocznik Statystyczny Województwa Podlaskiego 2020

Rocznik Statystyczny Województwa Podlaskiego 2020

Dwudziesta pierwsza edycja Rocznika Statystycznego Województwa Podlaskiego wydanego przez Urząd Statystyczny w Białymstoku. Tegoroczne wydanie zostało przygotowane w nowej formie. Obok danych zestawionych w tablicach statystycznych wiele informacji zaprezentowano na...
Rocznik Statystyczny Województwa Podlaskiego 2019

Rocznik Statystyczny Województwa Podlaskiego 2019

Urząd Statystyczny w Białymstoku przekazuje Państwu dwudziestą edycję Rocznika Statystycznego Województwa Podlaskiego. Publikacja zawiera bogaty zestaw informacji charakteryzujących poziom życia społeczeństwa oraz stan gospodarki regionu. Zamieszczono w niej również...
Palmiry – Mariusz Nowik

Palmiry – Mariusz Nowik

Palmiry – miejsce masowych hitlerowskich egzekucji polskich elit społecznych i intelektualnych. Trafiali tam ludzie uznani za wrogów Rzeszy i politycznie niepewni – osadzeni na Pawiaku i w więzieniu na Rakowieckiej, w areszcie śledczym na...
Skip to content