Marszałek Piłsudski na wieczerzy. Humoreska religijna o tem, jak Marszałek Piłsudski proboszczowi „krowę zjadł…” – ks. Jan Czar (ks. Stanisław Piotr Maciątek)

Marszałek Piłsudski na wieczerzy. Humoreska religijna o tem, jak Marszałek Piłsudski proboszczowi „krowę zjadł…” – ks. Jan Czar (ks. Stanisław Piotr Maciątek)

Właśnie ukazała się kolejna łomżyńską publikacja, książka ks. Stanisława Piotra Maciątka pt. Marszałek Piłsudski na wieczerzy. Humoreska religijna o tem, jak Marszałek Piłsudski proboszczowi „krowę zjadł…”, redakcja wydawnicza i opracowanie Marian Mieczkowski, Łomża:...
Skip to content