“Zwycięstwo w Polsce”  jest reprintem wydanej w 1940 roku w Berlinie książki “Der Sieg in Polen”.

Ta propagandowa 158 – stronicowa, bogato ilustrowana książka została wydana na zlecenie Naczelnego Dowództwa Armi Niemieckiej (Oberkommando der Wehrmacht) przez Zeitgeschichte Verlag w Berlinie. Zawiera kilka rozkładanych map, bardzo szczegółowo oddaje kampanię przeciwko Polsce, która trwała od 1 września do 6 października 1939r. i zakończyła się całkowitą klęską Polski. Jeden z rozdziałów opisuje forsowanie przez oddziały niemieckie rzeki Narew i obronę Nowogrodu. Na mocy tajnego traktatu między nazistowskimi Niemcami a Rosją Polska została podzielona między oba kraje, a część niemiecka stała się Generalnym Gubernatorstwem.

Skip to content