„Niniejsze opracowanie inicjuje cyklu monografii poświęconych mniejszościom narodowym i etnicznym w Łomżyńskiem. Jego celem jest wskazanie na istotny element procesu kształtowania się antroponimii łomżyńskiej i jej onomastykonu, który łączył się z obecnością w tym regionie m.in. ludności pochodzenia żydowskiego, oraz przywrócenie pamięci o dawnej społeczności Łomży i historycznej ziemi łomżyńskiej, współtworzącej swoistość tożsamości tego obszaru i w pewien sposób wypracowującej jego trwałe duchowe i materialne dziedzictwo”. (ze Wstępu)

Opracowanie składa się z trzech części:
część I: Historia ziemi łomżyńskiej w XIX i na początku XX wieku a ludność żydowska
część II: Nazewnictwo osobowe Żydów łomżyńskich w perspektywie kulturowo-językowej
część III: Słownik nazwisk Żydów łomżyńskich (od końca XVIII do początków XX wieku)

Skip to content