Książka „Badacze północnej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Badania przyrodniczo-geologiczne od połowy XIX w. do końca XX wieku” autorstwa Ewy Kaczmarzyk, kierownika Działu Przyrody Muzeum Częstochowskiego, jest pierwszym tego rodzaju studium, podejmującym analizę rozwoju nauk przyrodniczych w tym regionie. Układ pracy jest w zasadzie chronologiczny i składa się na niego dziesięć rozdziałów. Po części zasadniczej, w której prześledzono rozwój nauk przyrodniczych, umieszczono życiorysy badaczy. Praca zawiera również obszerną bibliografię literatury naukowej.

Skip to content