Jest to trzecie wydanie z nowymi rozdziałami, a istniejące powiększono o nowe treści. W książce jest pełny wykaz Bronowian poległych w wojnie obronnej, jeńców w niewoli niemieckiej i sowieckiej, zesłanych do Kazachstanu, osadzonych KL Stutthof z obławy dokonanej z 6/7.02.1944 r. ujmuje również pogłębioną wiedzę o losie licznych rodzin w okresie wysiedlenia z Bronowa przez Niemców i mieszkańców, którzy znaleźli schronienie na Podlasiu zajętym przez Armie Czerwoną.

 

 

 

Józef Szymański – nauczyciel, historyk. Urodził się 2 lutego 1935 r. w Bronowie. Po ukończeniu podstawowej edukacji w rodzinnym Bronowie, kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łomży, a następnie w Liceum Ogólnokształcącym w Piszu, w którym w 1953 r. zdał egzamin dojrzałości. W 1957 r. ukończył studia W Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku na kierunku historia i od razu podjął pracę jako nauczyciel w szkołach średnich na terenie Starogardu Gdańskiego m.in. w Technikum Przemysłu Skórzanego, Liceum Ogólnokształcącym im. Sztasica, Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie-Skłodowskiej oraz Liceum Ekonomicznym. W latach 1975-1990 pełnił funkcję wizytatora-metodyka w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Gdańsku. Pracował jako nauczyciel do 76 roku życia, w tym 22 lata będąc już na emeryturze. W 2010 r. odznaczony został przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego Złotym Medalem Za Długoletnią Służbę.

Skip to content