Rok 2022 Uchwałą Senatu RP został ogłoszony rokiem Władysława Bartoszewskiego.

Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży chcąc uczcić wybitną, nietuzinkową postać,
ogłasza konkurs literackich ph.
Czy warto być przyzwoitym człowiekiem?
nawiązujący do wartości głoszonych przez profesora.
Władysław Bartoszewski swoich tekstach niejednokrotnie zawierał ciekawe i pouczające myśli, które mogłyby stanowić życiowe motto dla każdego z nas.

Konkurs adresowany jest do mieszkańców Łomży i powiatu łomżyńskiego, zarówno młodzieży, jak i osób dorosłych.

Celem konkursu jest zainteresowanie zagadnieniami dotyczącymi etyki,  kształtowanie wrażliwości społecznej, zwrócenie uwagi na wieloaspektowość pojęcia przyzwoity oraz poznanie twórczości i osiągnięć Władysława Bartoszewskiego.

Poprzez konkurs chcemy zachęcić młodzież i dorosłych do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.

Dowolny tekst literacki zgłoszony do konkursu nie może przekraczać 4 stron wydruku komputerowego. Pracę należy napisać czcionką Times New Roman o wielkości 12 punktów, interlinia 1,5 wiersza.

Pracę konkursową wraz z kartą zgłoszenia należy:

 • złożyć osobiście w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Długa 13, pok. 105
 • przesłać na adres e-mail: biblioteka@mbp-lomza.pl do 20 października 2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 10 listopada (czwartek) 2022 r. o godz. 12.00
w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży, ul. Długa 13.

Oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez Organizatora. Zwycięzcy otrzymają nagrody:

 • I    miejsce  – 300,00 zł
 • II   miejsce  – 250,00 zł
 • III  miejsce  – 200,00 zł

Jury zastrzega sobie prawo do innego rozdysponowania kwoty przeznaczonej na nagrody.

Kryteria oceny:

 • oryginalność pomysłu,
 • styl literacki,
 • spójność formy i ogólne wrażenie artystyczne.

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z:

 • uznaniem warunków regulaminu,

 • oświadczeniem, że uczestnik posiada wszelkie prawa autorskie do zgłoszonej pracy,

 • wyrażeniem zgody na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą
  o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku, z późn. zm.

Informacje o konkursie pod nr tel.: 86-216-54-81 w. 24, na stronie www.mbp-lomza.pl
oraz Facebooku (www.facebook.com/mbplomza).

ZAPRASZAMY!!!

Do pobrania:

Karta zgłoszenia+klauzula

Informacja o konkursie do pobrania

Skip to content