Najnowsze wydawnictwo Stowarzyszenia Przyjaciół Bibliotek i Książki: bibliografia Henryka Syski – piewcy Kurpiowszczyzny.

 Do tej mojej rodzinnej wioski
Tak ozdobnej w każdej roku porze
Często wracam myślą pełen troski
Jej zapomnieć me serce nie może

                         Henryk Syska

Skip to content