Wiedźmin jest na dobrej drodze do remisu z Kmicicem. Nie musi mieć kompleksów wobec szlachcica, skoro stanowi błyszczący przykład polskiego przepisu na sukces międzynarodowy współcześnie. Ale też Kmicic łatwo nie oddaje miejsca na podium, zakorzenił się w wyobraźni i pamięci Polaków starszych generacji. Nie jest to wcale tom poświęcony wyłącznie literaturze: przywołanie znanych bohaterów kulturowych stanowi pretekst do refleksji nad tym, co łączy różne pokolenia Polaków, i co też może ich do siebie zbliżać, gdy komunikacja międzypokoleniowa szwankuje. Włodzimierz Karol Pessel

Kolejny ważny tom napisany przez grono wytrawnych Autorów i starannie przygotowany jak co roku przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka”. Znowu podjęto temat niezwykle ważny i aktualny: dialog (komunikacja międzypokole­niowa) w ujęciu synchronicznym i diachronicznym. Na szczególne podkreślenie zasługuje dostrzegana wspólnota międzypokoleniowych wartości i emocji, ich podobieństwa i różnice, wreszcie wskazywana wspólnota i solidarność pokoleniowa jako ważny program dla współczesnego pokolenia oraz naszych następców.Dariusz Rott

Skip to content