Praca ks. Józefa Lendo z 1886 r, jest pierwszą i wciąż jedyną, cząstkową próbą opisania historii tej niezwykle starej, a przez to bardzo interesującej jednostki kościelnej, wysuniętej daleko na rubieże północno-wschodniego Mazowsza. Należy mieć nadzieję, że opublikowanie tego starożytnego już dzieła po raz pierwszy, w 134 lata po jego napisaniu, stanie się skutecznym bodźcem i wyzwaniem do poważnego potraktowania tematu historii Jedwabnego oraz jego parafii…

Skip to content