Szósty tom „Pinkasów przedniemeńskich” to księga wyjątkowa, bo wracająca do miejscowości, której nazwa zapisała się po wielokroć w pamięci kilku pokoleń: ocalałych z Holocaustu polskich żydów i polskich katolików, mieszkańców regionu oraz ich potomków, tych którzy na przełomie XX i XXI wieku byli świadkami lub brali udział, choćby symboliczny, w „debacie wokół Jedwabnego”. Jej kręgi rozeszły się daleko poza region i kraj. Księga pamięci Jedwabnego jest wśród innych pinkasów tym bardziej księgą szczególną, bo oddaną przez jej twórców-incjatorów, rabina Jehudę A. Baker i rabina Jaakowa E. Bakera w hołdzie „męczennikom”. Takie jest też do niej – wysoce religijne, wprowadzenie autorstwa tego ostatniego, taka też próba wyjaśnienia tego, co się stało w Jedwabnem w lipcu 1941 r.

Skip to content