Księgowy i aktoreczka to dramat osadzony we współczesnym świecie.

Autor Andrzej Józef Malinowski urodzony w 1954 roku w Łomży jest ekonomistą, dziennikarzem specjalistą w dziedzinie finansów islamskich, aktorem filmowym i telewizyjnym, reżyserem spektakli, poetą. Członek m.in. Koła Młodych w oddziale lubelskim ZLP, ZASP, ZAiKS, Łomżyńskiego Klubu Literackiego. Na co dzień związany jest z działalnością charytatywną dla hospicjów, szpitali, domów opieki, domów dziecka oraz udziela pomoc humanitarną w krajach potrzebujących pomocy. Od 2020 roku Honorowy Obywatel Ukrainy (Wołynia).

Skip to content