Ojciec Jan Bońkowski znany jest w Łomży przede wszystkim jako osoba duchowna i harcerz, niezwykle zasłużony dla odrodzenia Związku Harcerstwa Polskiego na Białorusi, gdzie spędził ponad 20 lat na duszpasterskiej posłudze. Z równie dużym zaangażowaniem oddaje się też pracy pisarskiej, czego efektem jest kilkanaście książek, jak choćby: „250 lat kapucynów w Łomży”, „Spotkałem ojca Honorata”, „Brązowym szlakiem przez Białoruś”, „Nad Narwią, Newą i Niemnem” czy „Tropami druha „Huragana” czyli harcerstwo polskie na Białorusi”. Najnowsza z nich to „Łomżyńskie wzgórza”, opowieść o mieście na siedmiu wzgórzach ilustrowana własnoręcznie wykonanymi  podczas licznych spacerów fotografiami. Ojciec Jan oprowadzanie po łomżyńskich wzgórzach  zaczyna od najsłynniejszych łomżyńskich wzniesień, Góry Królowej Bony oraz Góry św. Wawrzyńca, ze śladami najstarszego osadnictwa na lewym brzegu Narwi oraz z legendą dotyczącą kościoła wybudowanego przez św. Brunona z Kwerfurtu. Później przechodzi do Popowej Góry, na której pod koniec XIV wieku powstał pierwszy kościół w Łomży, później mieścił się klasztor benedyktynek, a od roku 1764 do chwili obecnej klasztor kapucynów oraz od Góry Stokowej, gdzie przeniosły się benedyktynki i przebywają do dnia dzisiejszego.

 

 

Źródło: https://www.4lomza.pl/index.php?wiad=50014

Skip to content