Właśnie ukazała się kolejna łomżyńską publikacja, książka ks. Stanisława Piotra Maciątka pt. Marszałek Piłsudski na wieczerzy. Humoreska religijna o tem, jak Marszałek Piłsudski proboszczowi „krowę zjadł…”, redakcja wydawnicza i opracowanie Marian Mieczkowski, Łomża: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Łomży 2022, ss. 80.
„Książka pt. Marszałek Piłsudski na wieczerzy. Humoreska religijna o tem, jak Marszałek Piłsudski proboszczowi „krowę zjadł…” autorstwa ks. Stanisława Maciątka to interesująca w treści i formie wypowiedź literacka, która prawdopodobnie powstała w roku 1933/1934 z inspiracji ówczesnej sytuacji politycznej i własnego odniesienia autora do osoby Marszałka, tytułowego bohatera humoreski.

To miniaturowe dziełko składa się z wprowadzenia, redakcji autora edycji oraz opartego na źródłach biogramu ks. S. Maciątka, opracowanego przez ks. dr. Ireneusza Borawskiego. Zasadniczą część tego krytycznego opracowania stanowi edycja humoreski, dotąd pozostającej w rękopisie w zasobach Archiwum Diecezjalnego w Łomży, a wydobytego na światło dzienne dzięki intuicji i uważności ks. kanclerza Artura Szurawskiego”. (Z recenzji wyd. M. K. Frąckiewicz)

 

Źródło: http://ltn2.nazwa.pl/wp/2022/02/24/nowe-wydawnictwo-lomzynskie-inicjatywa-parafii-katedralnej/

Skip to content