Zasadniczą część treści książki stanowi katalog miejsc pamięci o czynie niepodległościowym i wojnie polsko-bolszewickiej w powiatach: kolneńskim, łomżyńskim, wysokomazowieckim i zambrowskim.

Skip to content