Oddajemy do rąk Czytelników reprint broszury, która przedstawia najważniejsze wydarzenie w militarnej historii Ziemi Łomżyńskiej – bohaterską obronę w roku 1920. To tu, na fortyfikacjach w Piątnicy pod Łomżą, rozegrał się jeden z ważniejszych etapów wojny polsko-bolszewickiej. Kilkudniowa ofiarna walka na tym odcinku dała polskiej armii cenny czas na utworzenie linii obronnej pod Warszawą i sformowanie wojska do zwycięskiej kontrofensywy, która ruszyła 16 sierpnia 1920 roku. Łomża broniła się dzielnie, a żołnierzy stawiających opór wspierali mieszkańcy miasta oraz okolicznych wsi. Upamiętnieniem tych wydarzeń było otwarcie w roku 1930 Domu Żołnierza w Łomży.

 

W broszurze znalazł się nie tylko opis powstania tego budynku (który niestety nie dotrwał do naszych czasów), ale również bezcenne relacje historyczne ukazujące tamte pamiętne dni: “Krótki szkic historii obrony Łomży w roku 1920” ppłk. Stanisława Raganowicza (pierwszego dowódcy obrony), fragment książki dowódcy nacierającego na Łomżę III Korpusu Kawalerii Sowieckiej, opis inwazji bolszewickiej na miasto pióra prezydenta Łomży Władysława Świderskiego, a także wspomnienia mieszkańców Kazimierza Antosiewicza i Lucyny Mioduszewskiej oraz artykuł z łomżyńskiej gazety “Wspólna Praca” na temat toczonych walk i atmosfery panującej w mieście. Właśnie w tym ostatnim tekście znajdujemy słowa, które celnie ujmują zadanie walczących i zarazem znaczenie walk pod Łomżą “Broniliśmy kluczy do Warszawy”.

Skip to content