Książka niniejsza prezentuje zbiór artykułów naukowych, które poddano systematyzacji według dobrze w folklorystyce i kulturoznawstwie utrwalonych podziałów na osi: centrum – peryferie. Autorami są literaturoznawcy, kulturoznawcy, historycy, historycy sztuki, bibliotekoanawcy, folkloryści i językoznawcy – w efekcie mamy ujęcie interdyscyplinarne, w którym jednak system pojęć jest jednolity co do znaczenia i zakresu.

Skip to content