Henryk Syska pół wieku temu podjął się pracy zebrania informacji o Narwi i stworzył książkę, nadając jej tytuł “O czarne wody Narwi”, w której ukazał wielostronny obraz rzeki. Autor w formie gawędy snuje opowieść przeplataną relacjami kronikarzy, badaczy, ale też fragmentami poezji i prozy poświęconymi rzece.
Wydanie drugie.

Henryk Syska był pisarzem, publicystą, działaczem ruchu ludowego. Urodził się 4 marca 1920 roku w podostrołęckich Damiętach. Skończył szkołę powszechną w Borawem, Szkołę Rolniczą w Krzyżewie i Średnią Szkołę Ogrodniczą w Ursynowie. Studiował filologię polską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Uniwersytecie Warszawskim. Od 1962 roku mieszkał w Olsztynie. Był wybitnym popularyzatorem regionu kurpiowskiego, warmińskiego i mazurskiego. Debiutował na łamach pism o tematyce ludowej. Opublikował ponad sześćdziesiąt książek. Był wielokrotnie nagradzany za swoją działalność, w tym m.in. Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a także odznakami “Zasłużony Działacz kultury”, “Zasłużony dla Warmii i Mazur’ i “Za zasługi dla województwa ostrołęckiego”. Był Honorowym Członkiem Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika. Zmarł 18 lutego 2000 roku w Olsztynie.

Skip to content