Publikacja ta zawiera materiały przesłane przez jednostki samorządu terytorialnego województwa podlaskiego i stanowi prezentację dokonań lokalnych wspólnot oraz dokumentację głónych kierunków przemian zachodzących w latach 1990-2020.

Skip to content