Tytuł Poza Warszawą jest może nieco przewrotny, ale ukazuje wprost sposób, w jaki można opowiedzieć szerszej grupie Czytelników o najciekawszych i najbardziej wartościowych zabytkach regionu mazowieckiego w jego historycznych, dzisiaj już nieco zapomnianych granicach. Książka ta to również forma hołdu, który autorzy składają “małym mistrzom” – wielu lokalnym, często mało znanym badaczom i entuzjastom kultury artystycznej naszej Małej Ojczyzny.
Narrację łączącą elementy historii kultury materialnej, geografii kulturowej, archeologii, historii sztuki i etnologii wzbogaca przygotowany specjalnie z myślą o tej publikacji imponujący zestaw ilustracji.

W XVI w. ziemia łomżyńska (Terra Lomzensis) na Mazowszu warszawskim stanowiła największy z wschodzących w jego skład obszarów tego szczebla administracji terenowej. Miejscowa fara, obecna katedra, stała się w XVI i 1 poł. XVII w. najważniejszym miejscem pochówków elit szlacheckich i duchownych z północno-wschodniej części Mazowsza.
Pantheon Terrae Lomzensis – zespół nagrobków w Łomży.
Girolamo Canavesi, Santi Gucci Fiorentino i Bartholomeo Venosta

Skip to content