Gloria Victis

Wykład Tomasza Szymańskiego 3.10.2023

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wykładu Tomasza Szymańskiego – historyka Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie. Temat wykładu: Gdy umilkły strzały… Nastroje społeczne i historyczne reminiscencje po upadku Powstania Styczniowego w kraju i na ziemi łomżyńskiej

Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży

Fotorelacja

Za nami kolejne wydarzenie odbywające się w ramach zadania „Gloria victis. Powstanie Styczniowe na ziemi łomżyńskiej” projektu realizowanego przez naszą Bibliotekę. Tym razem spotkaliśmy się w Klubie Senior +, mieszczącym się przy ul. Nowogrodzkiej 7 w Łomży. Mieliśmy przyjemność wysłuchać wykładu historyka Pana Tomasza Szymańskiego  z Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie „Gdy umilkły strzały…Nastroje społeczne i historyczne reminiscencje po upadku Powstania Styczniowego w kraju i na ziemi łomżyńskiej”. W wykładzie uczestniczyła młodzież z Zespołu Szkół Akademickich przy Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży oraz seniorzy z Klubu Senior+.

Prelegent w bardzo interesujący sposób przedstawił najważniejsze fakty na temat jednego z najważniejszych polskich powstań oraz reminiscencji po jego upadku. Klęska Powstania Styczniowego była jedną z największych traum jakie dotknęły Polaków w ostatnich dwóch stuleciach. Wykład skupiał na tym, jaki wpływ miał upadek powstania na ówczesnych Polaków, jakie zostawił ślady w myśleniu, postrzeganiu szans na odzyskanie niepodległości i utrwaleniu pamięci o 1863 r. Zostały również poruszony aspekt prześladowania popowstaniowego, nastrojów po upadu zrywu narodowowyzwoleńczego oraz historyczne, polityczne, tożsamościowe i ideowe reminiscencje wydarzeń styczniowych 1863. Przytoczone zostały przykłady wybranych rodzin i osób z regionu, wspomnienia dotyczące tego okresu czy oceny powstania, w tym oceny formułowane w kontekście szans na odzyskanie niepodległości, które zajmowały ważne miejsce w programach obozów politycznych działających przed rokiem 1914 na ziemi łomżyńskiej.

Zadanie „Gloria victis. Powstanie Styczniowe na ziemi łomżyńskiej” ma na celu upamiętnienie oraz oddanie hołdu bohaterom zrywu narodowościowego na ziemi łomżyńskiej w przypadającą 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.

Skip to content