60 lat Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży – Publikacja dla upamiętnienia Jubileuszu placówki

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży kończy 60 lat, zapisując wiele pięknych kart historii łomżyńskiej oświaty i samego miasta. Trzy pamiętne lata w dziejach szkoły, kształtujące jej charakter i tożsamość, to: 1957 – powołanie Siódemki do życia, 1958 – oddanie do użytku jej obecnej siedziby oraz 1971 – nadanie SP7 imienia narodowego wieszcza. Patron szkoły, wybitny poeta i oddany Ojczyźnie patriota, inspirował i nadal inspiruje szkolną społeczność do twórczego spojrzenia na rzeczywistość, rozwijania zdolności, podążania za marzeniami. Jego Ojczyzna. Nauka. Cnota stały się dyrektywami działań wychowawczych i dydaktycznych szkoły, kształtowały postawy uczniów. Dzięki funkcjonowaniu SP7 w tej części miasta, duch poety jest obecny w panoramie Łomży poprzez wyznaczanie nazw nowych ulic od tytułów jego dzieł.

Skip to content