Słowo od redakcji: “Zabytkowy zespół cmentarny przy ul. M. Kopernika w Łomży jest jednym z najstarszych i najciekawszych tego typu obiektów w Polsce. Jego znaczenie i ponadregionalny charakter wynika z racji dokonań pochowanych tu znamienitych mieszkańców Ziemi Łomżyńskiej. Spoczywający na naszym, cmentarzu zasłużeni obywatele – prawnicy, poeci, przyrodnicy, wojskowi, posłowie, lekarze, nauczyciele, księża itp. np. Jakub Waga, Feliks Bernatowicz, Marian Śmiarowski, Alfons Budziński, Jerzy Wit Majewski, Jerzy Sawa-Sawicki, Stanisław Suryn, Donata Godlewska, Helena Czernek, prof. Ryszard Bender, ks. prof. Józef Marceli Dołęga, ks. Paweł Andruszkiewicz, bp Aleksander Mościcki, ks. poseł Stanisław Szczęsnowicz – wnieśli znaczący wkład w rozwój naszej Ojczyzny. Ze strony naszego i przyszłych pokoleń należy się im pamięć i szacunek.”
“…W przewodniku zaprezentowaliśmy historie cmentarza, najciekawsze budowle, wybór biogramów wybitnych mieszkańców Łomży pochowanych na terenie naszej nekropoli.”

 

Skip to content