“Niniejszy tom IVa, części pierwszej “Rodów i rodzin Mazowsza i Podlasia. Źródła” zawiera niezwykły materiał: wyjątkowo ciekawy poznawczo, szczególnie dla mieszkańców regionu łomżyńskiego. Stanowią go przekazane Łomżyńskiemu Towarzystwu Naukowemu im. Wagów, przez rodzinę Górskich z Wag, w gminie Przytuły, pamiętniki Antoniego Górskiego. Ich pozyskanie potwierdza, jak wiele musi się zdarzyć, aby pewne sprawy nabrały właściwego charakteru, a to, co ma się zrealizować, by stało się faktem. (…) Pamiętnik Antoniego Górskiego to przestrzeń czasu zatrzymanego, który nie mija, chociaż mijają pokolenia. Wspomnienia Wagala to archiwum tej bliskiej sercu przeszłości, lecz także repozytorium wypadków dziejowych znanych z przekazów i z autopsji, które – jestem przekonana, może służyć współczesnym za źródło poznania, dotknięcia tamtego minionego świata; poczucia zapachów i smaków; jego cennej prostoty i zgrzebnego piękna, przekazu barwnych obrazów i postaw będących modelami mazowieckiej tożsamości kolejnych pokoleń dzielnie stawiających czoła niełatwej rzeczywistości”.

Skip to content