Edward Lipiński urodził się w Łomży. Wyższe wykształcenie magisterskie w zakresie polonistyki uzyskał w Gdańsku. Następnie ukończył Podyplomowe Studium Organizacji i Zarządzania Oświatą w Sulejówku.
Nauczyciel w szkołach podstawowych i średnich, podinspektor i wizytator. Obecnie emeryt. Mieszka w Hajnówce. Pisze dzienniki, wiersze, aforyzmy, fraszki, limeryki, haiku, bajki i sonety. Autor tomików: “Szukam słów, które określą drogę”, “W cieniu radości”, “Mgły i mgiełki”, “Zapach ziemi”, “W sieci czasu”, “Uśmiech krajobrazu”. Publikacje w wydawnictwach zbiorowych o zasięgu krajowym i regionalnym.
Laureat konkursów poetyckich oraz na aforyzm i fraszkę, miedzy innymi:
Nagroda Medal Burmistrza Miasta Hajnówka za całokształt twórczości literackiej, Hajnówka, 2011 r.,
Nagroda Prezydenta Miasta Łomża 2005,
I Nagroda – Ogólnopolski Konkurs Literacki im. St. J. Leca. Nowy Targ, 2000,
Czerwcowy Konkurs Jednego Wiersza Łomża, 2002 – I Nagroda, 2005 – II Nagroda.
Edward Lipiński jest członkiem Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Białymstoku.

Skip to content