Słownik nazwisk mieszkańców parafii Wysokie Mazowieckie (XVIII-XIX w.) to próba prezentacji zbioru nazw osobowych mieszkańców parafii Wysokie Mazowieckie z okresu od 1781 do 1900 roku, zarejestrowanych w dokumentach parafii św. Jana Chrzciciela w Wysokiem. Ich nosicielami byli mieszkańcy miasta Wysokie Mazowieckie i miejscowości przynależnych w tamtym okresie do parafii. Reprezentujące tę ludność antroponimy obrazują proces ostatecznego kształtowania się i stabilizacji funkcji XIX-wiecznych nazwisk
na obszarze dawnej ziemi łomżyńskiej, do której przynależy badany teren.

Skip to content