Urząd Statystyczny w Białymstoku wydał piętnastą edycję publikacji zatytułowanej “Województwo podlaskie. Podregiony, powiaty, gminy”. Jest uzupełnieniem “Rocznika Statystycznego Województwa Podlaskiego 2019”.

Opracowanie zawiera zestaw danych dotyczących warunków życia mieszkańców i sytuację gospodarczą regionu w 2018 r., a także tablice przeglądowe prezentujące województwo podlaskie w latach: 2000, 2005, 2010, 2014-2018, podregiony (NUTS 3) i powiaty w latach 2010 i 2018. Wybrane zjawiska przedstawiono w formie graficznej, w postaci kartogramów i kartodiagramów odzwierciedlających zróżnicowanie jednostek podziału terytorialnego wchodzących w skład województwa.

Skip to content