Prezentowana publikacja jest opracowaniem analityczno-tabelarycznym wzbogaconym ilustracjami graficznymi. Przedstawiono w niej m.in. charakterystykę warunków naturalnych, stanu, zagrożeń i ochrony środowiska oraz leśnictwa, sytuacji demograficznej i społecznej, infrastruktury komunalnej i mieszkaniowej oraz kultury i turystyki na terenie Zielonych Płuc Polski w przekrojach wojewódzkich i na tle kraju w 2018 r., a wybrane informacje zostały zaprezentowane według województw, powiatów i gmin. Ponadto w opracowaniu zamieszczono tablicę zawierającą ważniejsze dane o tym regionie z lat: 1993, 1996, 1999, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015 i 2018.

Skip to content