Projekt ph. „Gloria victis. Powstanie Styczniowe na ziemi łomżyńskiej”, dofinansowany ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.
Zadanie to wpisuje się w obchody przypadającej w 2023 roku 160. rocznicy wybuchu najdłużej trwającego zrywu niepodległościowego w epoce porozbiorowej Rzeczypospolitej. Realizując zadanie „Gloria victis. Powstanie Styczniowe na ziemi Łomżyńskiej” chcemy popularyzować i utrwalić wiedzę na temat organizacji, przebiegu oraz znaczenia Powstania Styczniowego ze szczególnym uwzględnieniem historii lokalnej.
Skip to content