telefon: 86 216-54-81 / email: biblioteka@mbp-lomza.pl

Nowości regionalne

Czytelnika nie można zniewalać, czytelnika się urzeka.

Antoine de Saint-Exupéry

Zwycięstwo w Polsce
Zwycięstwo w Polsce

"Zwycięstwo w Polsce"  jest reprintem wydanej w 1940 roku w Berlinie książki "Der Sieg in Polen". Ta propagandowa 158 - stronicowa, bogato ilustrowana książka została wydana na zlecenie Naczelnego Dowództwa Armi Niemieckiej (Oberkommando der Wehrmacht) przez...

czytaj dalej
Zasmakuj w Łomży
Zasmakuj w Łomży

Łomża należy do jednych z najstarszych miast na Mazowszu. Powstanie grodu nierozerwalnie łączy się z rzeką Narwią, która była waznym czynnikiem jego rozwoju. Prawa miejskie Łomża otrzymała w 1418 r. od księcia Janusza I. Dziś to miasto mające dużo do zaoferowania...

czytaj dalej
Biografia zawodowa Władysława Paszkowskiego białostockiego konserwatora zabytków w fotografiach zapisana (1945-1972). Cz. 2 – Małgorzata Dajnowicz, Adam Miodowski
Biografia zawodowa Władysława Paszkowskiego białostockiego konserwatora zabytków w fotografiach zapisana (1945-1972). Cz. 2 – Małgorzata Dajnowicz, Adam Miodowski

Władysław Paszkowski przybywając tuż przed zakończeniem wojny do Białegostoku i podejmując się pełnienia obowiązków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków miał świadomość, że w pracy służb konserwatorskich po 1945 r. dokonać się będzie musiało przesunięcie środka...

czytaj dalej
Skip to content